KRUVIPUMBAD

Esimeseks kruvipumbaks võib pidada Archimedese kruvi, mida kasutati
juba ~600 eKr. Tegemist oli tänapäeva mõistes ühekruvilise pumbaga
millega pumbati põhiliselt joogivett.

Väga töökindel pump eriti viskoosete vedelike pumpamiseks. Kasutusel
ühe,kahe ja kolmekruvilised pumbad. Mitme kruvi korral on kruvi suund
keskel olevale väljumisavale,et vähendada koormust teljele. Ühtlane
vuuluhulk ja väike müra. Võimalik saavutada väga suur tootlikkus ja ka hea
surve.Laialt levinud laevanduses erinevate naftasaaduste ja ka jääkide
pumpamiseks.

Konstruktsiooni keerukuse tõttu on hind võrreldes teiste pumbatüüpidega kallim.


SEIM pumbad : https://www.seim.it/index.php

SEEPEX pumbad: https://www.seepex.com/en/progressive-cavity-pumps/

Scroll to top